Pribatutasun-politika

Elorduy egoitza, 1914az geroztik adinekoak zaintzen

Pribatutasun-politika honen bidez, ELORDUY EGOITZA FUNDAZIOAK datu pertsonalen tratamenduaren alderdi garrantzitsuenen berri ematen die interesdunei.

Ildo horretatik, ELORDUY EGOITZA FUNDAZIOAk datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatzen du. Araudi hori Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan dago islatua (erregelamendu hori datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, eta horren bidez 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen da). 5/2018 Errege Lege Dekretuan ere islatua dago, Espainiako zuzenbidea Europar Batasunak datuak babestearen arloan duen araudira egokitzeko premiazko neurriei buruzkoan.

ZEIN DA EMANDAKO DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

Eskatzen dizkizugun datu pertsonalen tratamenduaren erakunde arduraduna honakoa da:
• Sozietatearen izena: ELORDUY EGOITZA FUNDAZIOA
• IFK: G48200422
• Helbidea: Udaletxeko Errepidea 1, 48650, Barrika (Bizkaia)
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, honako hauen bidez egin dezakezu:
• Helbide elektroniko honen bidez: info@residenciamayoreselorduy.es
• Telefono-zenbaki honen bidez: 94 677 01 40

ZEIN DA ZURE DATUEN TRATAMENDURAKO LEGITIMIZAZIO-OINARRIA?

DBEOren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, zure datu pertsonalak tratatzeko zilegitasuna edo legitimitatea honakoa da:
1. Gizabanakoaren baimen argi eta garbiarekin.
2. Kontratuaren beharra.
3. Legezko betebeharrak betetzeko.

ZEIN HELBURUREKIN TRATATZEN DITUGU ZURE DATUAK?

ELORDUY EGOITZA FUNDAZIOAk egoiliarren eta langileen datu pertsonalak tratatuko ditu, lotzen dituen kontratu-harremana gauzatzeko eta aplikagarri zaizkien legezko eta administrazioko betebeharrak betetzeko.
Besteak beste, hona hemen adibide batzuk:
– Egoiliarren datuak eta haien historia klinikoa kudeatzea.
– Eguneko zentroko erabiltzaileen datuak kudeatzea.
– Egoiliarren eta langileen irudiak erabiltzea web orrian eta prentsa idatzian.
– ELORDUY EGOITZA FUNDAZIOAren instalazioetan sartzeko aukera duten egoiliar, hornitzaile, erabiltzaile edo hirugarrenen irudiak erabiltzea, erakundeak segurtasun-xedeetarako erabiltzen dituen bideo-zaintzako zirkuituen bidez.
– Kontaktuekin eragiketak kudeatzea.
– Administrazio-, lan-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketa.

ZEIN HARTZAILERI JAKINARAZIKO ZAIZKIO ZURE DATUAK?

Gure jarduera behar bezala betetzeko, ELORDUY EGOITZA FUNDAZIOAK hainbat zerbitzu-emaile (tratamenduaren arduradunak) kontratatu ditu, eta horiek beren eginkizunak betetzeko behar duten informazio pertsonala eskura dezakete.
Hirugarrenek emandako zerbitzu horiek kontratu baten bidez arautzen dira. Kontratu horrek une oro lotzen du arduraduna gure erakundearekin. Informazioa ez dute inola ere erabiliko kontratuan bertan ezarritakoez bestelako helburu batzuetarako; eta informazio hori gure erakundeak ezarritako jarraibideen arabera tratatuko dute, pribatutasun-politikaren eta datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudiaren arabera.
Halaber, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak eman ahal dizkiegula administrazio publikoko erakundeei eta agintari eskudunei; ELORDUY EGOITZA FUNDAZIOAk legezko errekerimendu bat jasotzen duen kasuetan edo, fede onez jardunez, uste dugunean ekintza hori arrazoiz beharrezkoa dela prozesu judizial bat betetzeko, edozein erreklamazio edo demanda juridikori erantzuteko edo gure erakundearen edo bertako egoiliarren eskubideak babesteko.

ZENBAT DENBORAZ GORDEKO DIRA DATU PERTSONALAK?

Interesdunen datu pertsonalak kontratatutako zerbitzua emateko behar adina denboran gordeko dira. Bestalde, paziente bakoitzaren historia klinikoa gutxienez bost urtez gordeko da, laguntza prozesu bakoitzaren alta egunetik zenbatzen hasita. Hala ere, kontserbazio-epe hori handitu egin daiteke lege-aldaketei erantzuteko edo erantzukizun penalak hautemateko.

ESKUBIDEAK BALIATZEA

Edozein interesdunek eska dezake honako eskubide hauek baliatzea:
• Datuak eskuratzeko eskubidea: Interesdunak eskubidea izango du berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez egiaztatzeko.
• Zuzentzeko eskubidea: Interesdunak eskubidea izango du berari dagozkion edo osatu gabe dauden datu pertsonal okerrak zuzentzeko.
• Ezabatzeko eskubidea: Interesdunak eskubidea izango du berari dagozkion datu pertsonalak ezabatzeko, baldin eta datu pertsonalak jada beharrezkoak ez badira haiek bildu edo beste era batera tratatu zireneko helburuei dagokienez.
• Mugatzeko eskubidea: Zure datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango duzu; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez zenituzke gordeko.
• Zure datuen eramangarritasunerako eskubidea: Beraz, eska diezagukezu zure datu pertsonal automatizatuak adierazten diguzun beste edozein enpresari lagatzeko edo transferitzeko, formatu egituratu, ulergarri eta automatizatu batean. Baimena kentzeko eskubidea: Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea izango duzu, baina horrek ez du eraginik izango kendu aurretik baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.
• Aurka egiteko eskubidea: Interesdunak eskubidea izango du bere datuen tratamenduari aurka egiteko.
Eskubide horietakoren bat erabiltzeko, eskaera bat aurkeztu behar duzu pribatutasun-politika honen lehen puntuan aipatzen den fitxategiaren arduradunaren helbidean. Zure eskubideei edo eskubide horiek baliatzeko moduari buruzko informazio gehiago lortu nahi baduzu, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara (www.agpd.es) jo dezakezu.

BIDEOZAINTZA

ELORDUY EGOITZA FUNDAZIOAk kamera bidezko zaintza-sistema bat du eraikinaren barruan eta kanpoaldean; langileen, bezeroen, erabiltzaileen eta instalazioen barruan dauden pertsona guztien segurtasuna bermatzeko.
Jakinarazten dizugu grabazio sistemaren bidez lortu eta biltegiratutako informazioa bakar-bakarrik erabiliko dela babestu beharreko establezimendu edo instalazioan dauden pertsona eta ondasunen prebentzio, segurtasun eta babeserako.

KONFIDENTZIALTASUNA

Zure datu pertsonalak isilpeko informazio gisa sailkatzen dira; beraz, datu horiei buruzko tratamendu oro haien segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren segurtasun-neurriak aplikatuz egingo da.